Sức công phá mãnh liệt của Microsoft

Sức mạnh của công ty Microsoft de dọa một cách trực tiếp hay gián tiếp mỗi công ty trên toàn cầu. Nếu Microsoft để mắt tới công việc kinh doanh của một công ty nào đó, thì công ty xấu số này nếu may mắn… Read More

Giới thiệu về tập đoàn công nghệ Microsoft

Trong suốt hai mươi năm qua, công ty Microsoft đã tăng trưởng không ngừng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Khởi đầu chỉ gồm có hai người bạn trong một căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, hiện nay Microsoft đã trở thành một công ty tích lũy tư… Read More

Sự tăng trưởng không ngừng của Microsoft

GIỚI THIỆU Công ty Microsoft,một cách trực tiếp hay gián tiếp, hiện đang là một mối đe dọa thực sự đối với mỗi công ty trên toàn thế giới. Nếu Microsoft để mắt tới công việc kinh doanh của một công ty nào đó. Microsoft… Read More