Chính sách hỗ trợ ở Mỹ

Một số người có thể lên tiếng rằng chính sách hỗ trợ xã hội ở Mỹ là rộng rãi, nên về lý thuyết, hoạt động làm vườn quy mô nhỏ chỉ là một cách giúp nâng cao giá trị của việc chuyển giao thu nhập… Read More

đừng nên tin những thần thoại huy động vốn

Huy dộng vốn rất khó, hơn nữa cằn có quá trình, không phải nhà đâu tư nào cũng chấm kế hoạch khởi nghiệp của bạn, nói chung chỉ có 1% số người khởi nghiệp có thể huy động được vờn. Đừng nên tin những câu chuyện thẩn… Read More

Học cách bắt tay với tư bản

Khả năng huy động vốn cũng là một tong những khả năng khởi nghiẹp, khi huy động vờn căn chú y bảo vệ chính mình. Khong nen hợp tác với nhà đàu tư đưa ra những dừu kựn không hợp ly, vì một cồng ty… Read More

HÃY CAN THẬN VỚI CÁI GỌI LÀ SỰ UYÊN BÁC

Có nhiều câu nói phổ biến mà chúng ta có thế thuộc lòng trong quá khứ và muốn cân nhắc nó cẩn thận trong tương lai. Cuộc sống là thực tế, không phải một câu chuyện cổ tích, và chúng ta phải sử dụng bản năng,… Read More

Ý tưởng thú vị

Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ và những người đã hứa hôn – mà thực ra là với tất cả mọi người – là việc sử dụng tiền bạc là sự lựa chọn của mỗi người và những lựa chọn này sẽ phản… Read More