Ý tưởng thú vị

Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ và những người đã hứa hôn – mà thực ra là với tất cả mọi người – là việc sử dụng tiền bạc là sự lựa chọn của mỗi người và những lựa chọn này sẽ phản… Read More

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC TẾ

Tưởng tượng bạn quyết định mua iphone 6  mua nhà mới. Bạn đã tìm hiểu bảy ngôi nhà và tất cả đều có vẻ tuyệt vời hoặc không được tốt lắm. Nhưng bạn không thể đưa ra quyết định. Bạn có nên chờ đợi xem còn… Read More

Điều gì thực sự là quan trọng khi đàm phán  

Vấn đề rộng hơn người ta tưởng. Vì có nhiều trường hợp người ta đi vào đàm phán trước khi xác định được những mong muốn và nhu cầu thật sự mà trước đây đã được chú ý. Những điều này được che giấu –… Read More