Công nghệ thông tin và ứng dụng vào thực tế

Ngày nay, CNTT không còn là quản lí mạng dữ liệu hay ứng dụng lập trình mà nó là một phần của mọi doanh nghiệp. Thực tế, mọi doanh nghiệp đều cần CNTT và người có kĩ năng CNTT. Không có gì ngạc nhiên là… Read More

Vấn nạn thất nghiệp của công nhân mỹ hiện nay

Trước đây không lâu có một bài viết nạn thất nghiệp của công nhân Mỹ trong một tờ báo địa phương, phóng viên đã phỏng vấn một số người trong họ và có một số sự kiện thú vị: Frank mất việc làm tại công… Read More