Bài học từ người chủ doanh nghiệp đồng hồ  

Tất cả những người chủ doanh nghiệp đồng hồ cao cấp đều cần đến khả năng của Bowden để đưa nhóm mình phát triển theo những hướng mới nhưng mặt khác, họ cũng cần những người có thể đóng vai trò của Doc Cứ cho… Read More