Mô hình kinh doanh  

Khi nói về một mô hình kinh doanh hay như cách gọi của một số người là mô hình kinh tế, tôi muốn đề cập đến những thứ khá cụ thể: một bản phân tích, theo các thuật ngữ tài chính, về phương thức kiếm tiền. ví dụ như của một công ty phân phối đồng hồ Citizen chính hãng thì sẽ có phương thức kiếm tiền, thuật ngữ khác với công ty đồng hồ Citizen khác. Nhìn vào một mô hình kinh tế có nghĩa là xem xét việc triển khai vốn, doanh thu bán các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng cũng như những thay đổi trong yếu tố doanh thu, chi phí và tiền vốn trong những hoàn cảnh khác nhau.

Mo-hinh-kinh-doanh

 

Kế toán có hai công cụ chính có thể tùy ý sử dụng để phân tích tình hình công ty về mặt tài chính. Một mặt, nó dùng bức tranh tĩnh để thể hiện tài sản có và tài sản nợ của một doanh nghiệp vào cuối mỗi tháng. Bức tranh tĩnh này được gọi là bảng cân đối, nó mô tả tài sản của công ty và chỉ rõ những tài sản này đã đến với doanh nghiệp như thế nào, có thể là tài sản nợ hay là vốn chủ sở hữu (tiền vốn được cung cấp bởi những người chủ doanh nghiệp và lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp). Trên thực tế, công việc kế toán ở tất cả các công ty đều dựa trên một phương trình đơn giản: Tài sản = Tài sản có + vốn chủ sở hữu.

 

Mặc dù vậy, nhiệm vụ của kế toán là so sánh bức tranh tĩnh này với một bức tranh tĩnh khác được chụp trước đấy 1 tháng, thể hiện một đoạn băng video về cách bức tranh của công ty – đó là bảng cân đối kế toán – đang thay đổi như thế nào theo thời gian. Đoạn video này được gọi là báo cáo doanh thu. Báo cáo doanh thu cung cấp một khái niệm về các tài sản mới vào công ty (“doanh thu”) và các tài sản rời khỏi công ty (“chi phí”).

 

Nguồn: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-citizen.html

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN