Quy trình phát triển của công ty Pate Dawson

Việc phát triển các quy trình phát triển nhân tài đã trở thành một phẩn chính yếu tạo nên lợi thế cạnh tranh của một công ty. Ở Công ty Pate Dawson, 1 công ty chuyên về mảng đồng hồ cơ Mac Sullivan đã thay đổi hoàn toàn quy trình bán hàng, giao hàng và lựa chọn khách hàng của công ty để thực hiện những lời hứa của ông nhằm đạt được một mục tiêu về tỷ lệ thực phẩm – chi phí vì lợi ích của các nhà hàng là khách hàng của ông. Việc thay đổi những quy trình này đòi hỏi ông phải tìm ra một quy trình lựa chọn khách hàng hết sức cụ thể, bao gồm vị trí nhà hàng, các mô hình phân phối của khách hàng trong chuỗi khách hàng lớn và một loạt các tiêu chí đã được xác định giúp ông có thể tự tin nhận thêm khách hàng. Kết quả là ông có được một vị thế để thực hiện các yêu cầu của khách hàng mà thậm chí các đối thủ cạnh tranh lớn hơn rất nhiều cũng không thể thực hiện được. Bạn có thể xác định rõ giá trị cốt lõi của công ty mình không và những giá trị này có thể được chia nhỏ thành nhiều quy trình riêng rẽ không?

 

quy-tring-phat-trien

 

Trong một số trường hợp, việc hệ thống hóa quy trình chuyển giao kinh doanh với những tác động mạnh mẽ có thể tự nó chuyển đổi ngay lập tức một công ty. Trong suốt hơn một thập kỷ, công ty cung cấp các hệ thống thông tin Heritage về cơ bản là một công ty tư vấn mà giá trị cốt lõi của nó – khả năng phát hiện hiệu quả những yêu cầu thanh toán bảo hiểm có tính chất gian lận, có sự tham gia của những người bán thuốc – đã phản ánh những nỗ lực cá nhân và tài năng của người sáng lập ra nó, John Tripodi và một nhóm những nhân viên nòng cốt của công ty. Tuy nhiên, trong suốt những năm đầu của thế ki XXI, Heritage đã cố gắng hệ thống hóa lĩnh vực của mình và các kiến thức kỹ thuật bằng cách tạo ra các sản phẩm phần mềm có thể thực hiện những loại hình nhiệm vụ phân tích dữ liệu mới. Doanh thu về đồng hồ cơ nam của công ty tăng đột biến và trong vài năm sau đó Heritage không chi trở thành một loại hình doanh nghiệp khác mà còn là mục tiêu mua lại của một đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Cuối cùng, Heritage được bán với giá hàng chục triệu đô la.

 

Nguồn: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-co.html

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN