Sức công phá mãnh liệt của Microsoft

Sức mạnh của công ty Microsoft de dọa một cách trực tiếp hay gián tiếp mỗi công ty trên toàn cầu. Nếu Microsoft để mắt tới công việc kinh doanh của một công ty nào đó, thì công ty xấu số này nếu may mắn lắm thì cũng chỉ giữ lại được một phần của thị trường của họ trước kia. Nếu kém may mắn, họ có thể sẽ phải đóng cửa công ty.
Đối với những thị trường mà bản thân Microsoft không quan tâm tới, sẽ có những công ty khác học hỏi các chiến lược của Microsoft và sẽ áp dụng những bài học này để chinh phục thị trường của họ.
Microsoft đã làm thay đổi cộng đồng kinh doanh trên thế giới một cách sâu sắc, nhiều hơn cả những thay đổi do ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh toàn cầu đã diễn ra trong suốt hai thập kỷ qua. Khi các thị trường như xe hơi và đồ điện tử trở nên toàn cầu hóa, các công ty trên thế giới đã phải thay đổi rất nhiều để có thể tồn tại được. Nhưng các sự thay đổi này cũng còn ở mức độ tương đối chấp nhận được, chẳng hạn như họ đã phải chịu giảm bớt lợi nhuận và quan tâm nhiều hơn tới chất lượng sản phẩm (cũng có thể là chính phủ phải can thiệp vào và làm chậm bớt giai đoạn chuyển tiếp khó khăn này thông qua việc sử dụng các hàng rào mậu dịch).

Sức mạnh của Microsoft

Tuy nhiên nhiều công ty vẫn chưa cảm nhận được mối hiểm họa đang gần kề. Họ chỉ thấy rằng Microsoft đang rất thành công, nhưng họ không hiểu rằng các phương pháp của Microsoft đang trực tiếp đe dọa họ. Khi Microsoft, hay một công ty khác được điều hành theo cách giống như Microsoft, quyết định bám sát công việc kinh doanh của công ty bạn, thì sự việc đã trở nên quá muộn để có thể cứu vãn.
Xin nhắc lại : nếu Microsoft theo đuổi thị trường của một công ty đang được điều hành theo cung cách cũ, công ty này sẽ không còn đủ thời gian để có thể thay đổi. Họ sẽ có thể gặp phải một vấn đề tài chính nghiêm trọng và tệ hơn nữa là không thể tiếp tục kinh doanh chỉ trong vòng một vài năm. Đó chính là nguy cơ mà các nhà kinh doanh phải đối mặt nếu họ từ chối không chịu thay đổi cung cách quản lý của họ.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN