Vấn nạn thất nghiệp của công nhân mỹ hiện nay

Trước đây không lâu có một bài viết nạn thất nghiệp của công nhân Mỹ trong một tờ báo địa phương, phóng viên đã phỏng vấn một số người trong họ và có một số sự kiện thú vị: Frank mất việc làm tại công… Read More