Facebook và iPhone có giao diện sms giống hệt nhau

(Vn.Express.net) – Người dùng tỏ ra rất thích thú với tai facebook ve may sự thay đổi mới này. Hôm nay (06/3), người dùng facebook tỏ ra khá thích thú với giao diện mới của phần tin nhắn trên facebook. Cụ thể, trên cửa sổ… Read More