Xác định nhóm màu phù hợp

Bây giờ, hãy đọc phần giới thiệu ngắn gọn về Màu cơ bản của bạn dưới đây. Màu đó có đúng với bạn hay không? Nếu đúng, hãy tiếp tục Phần III. Nếu không, hãy chuyển sang Phần V, “Phải làm gì nếu kết quả màu không đúng với bạn.”
NHỮNG NGƯỜI THUỘC NHÓM MÀU VÀNG
Có cơ sở vững chắc, có đầu óc thực tế và có trách nhiệm, những người thuộc nhóm màu vàng là trụ cột trong tất cả các tổ chức, cơ quan và cộng đồng. Họ là những người bảo vệ, quản lý xã hội và đánh giá các thủ tục, tôn trọng mệnh lệnh, và làm cho các hệ thống hoàn toàn phù hợp với mọi công việc, từ công việc nuôi dạy trẻ cho đến quản lý các công ty lớn như sản xuất đồng hồ nữ cao cấp chính hãng. Những người thuộc nhóm màu vàng quan tâm đến chi tiết và được biết đến là những người luôn khích lệ và động viên những người khác để đạt được một mục tiêu cụ thể. Họ thường đạt được hiệu quả cao nhất trong việc lập danh sách, hoạch định kế hoạch và giải quyết tốt những công việc còn tồn trong quá khứ.

Mỗi nhóm người có những đặc điểm riêng

Mỗi nhóm người có những đặc điểm riêng

NHỮNG NGƯỜI THUỘC NHÓM MÀU XANH DA TRỜI
Lý thuyết, cạnh tranh, rất ham học hỏi kiến thức và nâng cao năng lực, Những người thuộc nhóm màu xanh da trời là vô địch trong những vấn đề phức tạp, mang tính lý thuyết và thiết kế những hệ thống mới. vốn là người hay hoài nghi, nên phản ứng trước tiên của họ là chỉ trích và đưa ra chuẩn mực của họ đối với những gì mà họ so sánh với mọi người và mọi công việc. Họ là những người rất chính xác trong tư tưởng, ngôn ngữ và định hướng tương lai, chỉ tin vào tính lo-gic, không tin vào những quy tắc hoặc tục lệ của quá khứ. Những người thuộc nhóm màu xanh da trời có tầm nhìn xa trông rộng và làm việc tốt nhất ở những vị trí đòi hỏi sự suy nghĩ mang tính chiến lược, ví dụ là chuyên gia marketing cho đồng hồ nữ cao cấp chính hãng. Sau đó, chỉ họ sẽ tiếp tục giữ vị trí đó chỉ với một chút thích thú.
NHỮNG NGƯỜI THUỘC NHÓM MÀU ĐỎ
Định hướng hành động, tự phát và tập trung vào “hiện tại”, Những người thuộc nhóm màu đỏ thích được tự do theo đuổi những cơn bốc đồng và họ tin vào sự đánh giá cùa người khác. Bình tĩnh và can đảm, họ hoàn thành công việc và xử lý khủng hoảng tốt nhất. Những công việc có tính chất thoải mái, hoạt động, đa dạng và luôn có những bất ngờ sẽ đem lại sự hứng khời và cảm giác thích thú cho họ. Công việc phải mang tính chất vui vẻ và đặt trong môi trường tập thể. Những người thuộc nhóm màu đỏ tuân thủ lịch biểu và thứ tự cấp bậc. Việc lập kế hoạch dài hạn không phải là vấn đề ưu tiên vì mỗi ngày họ đều có một chương trình riêng.
NHỮNG NGƯỜI THUỘC NHÓM MÀU XANH LÀ CÂY
Biết thông cảm, thương người và có tính sáng tạo, Những người thuộc nhóm màu xanh lá cây cần một môi trường có sự hỗ trợ, quân bình và môi trường đó phải có khả năng tác động đến cuộc sống của những người khác. Được trời phú cho khả năng dễ nắm bắt cảm xúc của con người, Những người thuộc nhóm màu xanh lá cây có khả năng gây ảnh hưởng lạ thường và khả năng thu hút nhất trong số những người thuộc nhóm màu khác. Họ cũng xuất sắc trong giao tiếp bằng lời nói và văn viết, có khả năng lập luận tốt. Những người thuộc nhóm màu xanh lá cây là những người phát ngôn nhiệt tình cho các tổ chức hoặc nơi làm việc, khả năng sáng tạo có sức lôi cuốn lạ thường có thể thu hút người khác tham gia vào công việc của họ.
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN